Elementy układu klimatyzacji

 • Sprężarka
  Sprężarka klimatyzacji jest z reguły napędzana przez pasek klinowy lub wieloklinowy od wału korbowego silnika. Sprężarka spręża i tłoczy czynnik chłodzący w układzie. Dostępne są różne konstrukcje.Czynnik chłodniczy jest zasysany z parownika w stanie gazowym przy niskiej temperaturzei sprężany. Następnie zostaje przetłoczony w postaci gazu i w wysokiej temperaturze pod wysokim ciśnieniem do skraplacza. Parametry sprężarki należy dostosować odpowiednio do wielkości układu. Sprężarka jest napełniona specjalnym olejem zapewniającym jej smarowanie. Część tego oleju miesza sie i krąży z czynnikiem chłodzącym w układzie klimatyzacji.
 • Skraplacz
  Skraplacz potrzebny jest do schłodzenia czynnika chłodniczego ogrzanego wcześniej w procesie sprężania w sprężarce. Gorący, w postaci gazu czynnik chłodniczy wpływa do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do otoczenia przez jego ścianki. W wyniku ochłodzenia stan skupienia czynnika chłodniczego zmienia się z gazowego na ciekły.
 • Osuszacz
  Element filtrujący klimatyzacji, zależnie od typu, to osuszacz, albo akumulator. Osuszasz usuwa z czynnika chłodniczego ciała obce i wodę.
 • Zawór rozprężny/zawór dławiący
  Zawór rozprężny jest punktem podziału między obszarem wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu chłodniczym. Jest zamontowany przed parownikiem. W celu uzyskania optymalnej temperatury w parowniku przepływ czynnika chłodniczego regulowany jest przez zawór rozprężny zależnie od temperatury czynnika wypływającego z parownika. Regulacja ta zapewnia całkowite odparowanie ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku, dzięki czemu do sprężarki dociera tylko czynnik w stanie gazowym. Zawory rozprężne mogą się różnić od siebie konstrukcją.
 • Parownik
  Parownik zapewnia wymianę ciepła między otaczającym go powietrzem i czynnikiem chłodniczym klimatyzacji.
 • Presostaty i czujniki
  Zadaniem presostatów i czujników jest ochrona klimatyzacji przed uszkodzeniem przez za wysokie i za niskie ciśnienie. Rozróżnia się przy tym między presostatami niskociśnieniowymi, presostatami wysokociśnieniowymi i presostatami trójwartościowymi. Presostat trójwartościowy zawiera presostat nisko- i wysokociśnieniowy oraz dodatkowy styk sterujący wentylatorem skraplacza
 • Dmuchawa
  Wentylator dmuchawy nawiewa powietrze do kabiny pojazdu. Zapewnia odparowywanie szyb i przyjemny klimat. Jest to ważny warunek bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
 • Kształtki i węże
  Kształtki i węże łączą ze sobą komponenty prowadzące czynnik chłodniczy. Kształtki zaciska się za pomocą specjalnego narzędzia na końcówkach węży. Dostępne są ich różne wersje.
 • Wentylator skraplacza Wentylator skraplacza przyczynia się do tego, że osiągane jest optymalne skroplenie środka chłodniczego w każdym stanie eksploatacyjnym pojazdu. Jest on montowany jako wentylator dodatkowy lub wspólny przed, za skraplaczem lub chłodnicą
  silnika.

Sposób działania klimatyzacji samochodowej

Sposób działania klimatyzacji z zaworem rozprężnym Sterowanie klimatyzacją wnętrza pojazdów wymaga zarówno obiegu czynnika chłodniczego, jak i obiegu płynu chłodzącego. Mieszanie zimnego i ciepłego powietrza umożliwia uzyskiwanie żądanego klimatu niezależnie od warunków zewnętrznych. Klimatyzacja staje się w ten sposób ważnym elementem bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Poszczególne komponenty obiegu czynnika chłodniczego są ze sobą połączone przewodami elastycznymi i/lub aluminiowymi i tworzą zamknięty układ. W układzie krąży czynnik chłodniczy i olej z nim zmieszany rozprowadzane przez sprężarkę.

Obieg składa się z dwóch części:
➔ Część między sprężarką a zaworem rozprężnym nazywa się stroną wysokiego ciśnienia (żółty/czerwony).
➔ Część między zaworem rozprężnym a sprężarką to strona niskiego ciśnienia (niebieski).

Sprężarka spręża gazowy czynnik chłodzący (powodując jego silne rozgrzewanie) i pod wysokim ciśnieniem przepycha go przez skraplacz. Tutaj czynnik zostaje silnie ochłodzony co powoduje jego zamianę z gazu w ciecz. Następnie skroplony czynnik chłodniczy przepływa do
osuszacza, który oddziela od niego zanieczyszczenia, pęcherzyki gazu i usuwa z niego wilgoć. W ten sposób zostaje zapewniona efektywność układu, a komponenty są chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia i wodę.